Belangrijk:

De Phoenix Paradigm Indicator (PPI) is geen investeringsproduct. De PPI is geen product of dienst van Phoenix Decentralized Solutions, maar wel van ICONOMI.net. De PPI is geen aandeel. Er is geen reden om aan te nemen dat de PPI in waarde zal toenemen. Het kan afnemen in waarde of zelfs volledig waardeloos worden. De PPI staat niet onder toezicht van de AFM. Lees de Terms&Conditions van ICONOMI voordat je een account registreert en mee gaat doen met de PPI.

Wat is de Phoenix Paradigm Indicator?

De Phoenix Paradigm Indicator (PPI) is een Digital Portfolio op het Iconomi.net platform. Het is een eenvoudige manier om op 1 plek en via 1 account meerdere ‘Digital Assets’ te kopen. Zo koop je met 1 handeling meerdere cyptocurrencies, zoals Bitcoin, Ethereum en WAVES.

Ga naar het Dashboard op ICONOMI.net

Disclaimer

Wij bieden crypto-en blockchain kennis en persoonlijke ondersteuning zoals begeleiding en training.

De inhoud en de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, vormen geen financiële, investerings-, fiscale, juridische of andere professionele advisering, noch worden zij geacht een aanbeveling te kopen of te verhandelen met enige of alle van de bovengenoemde producteenheden of andere diensten. De op deze website gepubliceerde informatie mag niet worden geïnterpreteerd als een aanbod tot uitgifte of verkoop, of een uitnodiging voor een aanbod tot aankoop of voor de handel met financiële instrumenten, maar is uitsluitend bedoeld om mensen informatie te verstrekken. Retail klanten moeten hulp vragen van een onafhankelijke financiële of fiscale adviseur voorafgaand aan het maken van een beleggingsbesluit