Introductie

Bitcoin, een buzzword, een betaalmiddel, een energie slurpende computer, een hype, een bubbel. Waardevol of waardeloos? De één is vol lof over Bitcoin en de ander vindt het eigenlijk maar onzin en misschien zelfs verwerpelijk. Ik wil het zelf niet te moeilijk maken. Door wat oppervlakkige gedragingen van Bitcoin op een rij te zetten en enkele misvattingen aan te pakken wil ik laten zien dat Bitcoin een positieve verandering voor deze wereld is.

Bitcoin. Waardevol of waardeloos?

Vertrouwen

Bitcoin is in 2008 in het leven geroepen. De meeste van ons zullen 2008 voornamelijk herinneren als het jaar waarin Lehman Brothers failliet ging en er een wereldwijde kredietcrisis begon. Veel mensen hebben hier fors onder geleden. De oorzaken van deze crisis zijn ons ondertussen beter bekend. Voor diegene die een opfrisser nodig heeft: banken, voornamelijk in de VS, kregen er een handje van om zonder voorwaarden hypotheken te verstrekken. Geld werd letterlijk uit het niets gemaakt en rond gesmeten in de kortzichtige verwachting dat het wel terugbetaald zou worden met rente. Er werden veel te veel risico’s genomen. Toen uiteindelijk bleek dat veel leningen en hypotheken niet terugbetaald konden worden raakte de banken in de problemen.

Dat Bitcoin in 2008 tot leven is geroepen is dan ook een tegenreactie op de monopolie van banken op het geldsysteem. Banken hebben nu alle controle en al het overzicht over geldzaken van individuele burgers. Je salaris wordt gestort bij een bank. Jouw geldtransactie wordt gedaan door een bank, jij geeft slechts een verzoek aan ze. En het waren ook banken die vele jaren zonder enige problemen hypotheek na hypotheek konden verstrekken zonder dat geld daadwerkelijk op de plank te hoeven hebben. Bitcoin is een reactie op deze manier van financieel zaken doen.

In de titel van de omschrijving van de Bitcoin whitepaper staat: Bitcoin een peer-to-peer elektronisch geld systeem. Het is belangrijk om peer-to-peer goed te begrijpen om dit nieuwe geldsysteem te vatten. Onderstaande afbeelding laat zien wat peer-to-peer is.

Een peer-to-peernetwerk (of p2p) is een netwerk van computers die in dit netwerk gelijkwaardig zijn, en diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Het woord komt van het Engelse peer, dat ‘gelijke’ betekent. Een dergelijk netwerk kent geen vaste (centrale) werkstations en servers zoals in het client-servermodel, maar heeft een aantal gelijkwaardige aansluitingen die functioneren met elkaar als één grote server en als werkstation voor de andere aansluitingen in het netwerk.

In de introductie van Bitcoin kun je lezen dat een puur peer-to-peer versie van een elektronisch geldsysteem het onnodig maakt om gebruik te maken van een financiële institutie zoals een bank. Dit komt omdat iedereen die gebruik maakt van dit systeem met elkaar, gelijkwaardig, de financiële transacties verzorgd. Waar we nu eigenlijk geen keus hebben om met banken te werken, of met andere woorden, waar we nu geen keus hebben banken te vertrouwen terwijl we dat eigenlijk niet goed kunnen, biedt dit peer-to-peer elektronisch geldsysteem een alternatief. Op dit moment gebruiken we euro’s ook nog op een niet elektronische manier, namelijk contante euro’s, maar iedereen kan zien het dat een kwestie van tijd is totdat dit volledig afgeschaft is. Elektronisch je geldzaken regelen wordt in de nabije toekomst de enige manier van je geldzaken regelen.

Bitcoin is dan wel een tegenreactie op dit huidige financiële systeem, maar het is simpelweg ook een verbetering ervan. Het lost veel problemen op waar iedereen mee te maken heeft en het is een heel slim alternatief om het probleem van vertrouwen op te lossen. Want hoe goed een instituut of instelling ook zegt te zijn, er bestaan in elk mens gronden waarop corruptie kan plaatsvinden, dit is een gegeven. Dit probleem wordt aangepakt met een peer-to-peer elektronisch geld systeem.

Beleidsvoerige dimensie: Decentrale Organisaties

In de huidige toestand van financiële instituties zoals banken en verzekeraars zijn we allemaal bekend geworden met fenomenen als exorbitante bonussen of buitenproportionele salarissen. Waarom dit aan de orde is in bijna alle financiële instituties is voor veel burgers één grote vraag. Verder weten we ook dat er in het verleden meerdere banken zijn gekocht door de staat, of met andere woorden, dat de belasting betaler in het verleden is geforceerd om banken op te kopen (misschien indirect de belastingbetalers eigen schuld), maar waarom ook alweer? Te groot om om te vallen, is hoe het genoemd werd. Een land, blijkbaar zo afhankelijk van een bedrijf dat we koste wat het kost geld er in stoppen om het maar niet failliet te laten gaan. Bonussen, buiten proportionele salarissen, wanbeleid, too big to fail, is allemaal verleden tijd met een peer-to-peer digitaal elektronisch geldsysteem.

Allemaal verleden tijd met een elektronisch geldsysteem

Hoe dan, vraag je je misschien af? Doordat het peer-to-peer is, en er dus geen centrale autoriteit is die transacties overziet, wordt het ook wel een decentraal netwerk genoemd. Dit is belangrijk. Een decentraal netwerk van mensen en computers, een decentraal georganiseerd bedrijf van mensen en computers, die keuzes maken op vooraf bepaalde manieren met een vorm van democratisch bewindsvoering. In het geval van Bitcoin kan het dus niet zo zijn dat een klein aantal individuen hele belangrijke keuzes maken. Er is een heel groot deel van alle ‘peers’ dus personen en computers nodig die ook moet instemmen met deze belangrijke keuze voordat het ook daadwerkelijk doorgevoerd kan worden. Dit voorkomt in hele grote mate corruptie en wanbeleid. Bonussen zijn niet aan de orde, want er is niemand specifiek die door het netwerk beloond kan worden en belangrijker is dan een ander. Over salaris is niet meer te spreken, iedereen weet op elk moment hoeveel hem toekomt voor het werk dat er geleverd wordt, deze zaken zijn vooraf bepaald en dat kan niet veranderen.Voor Bitcoin heeft dit tot gevolg dat het een extreem robuuste decentrale organisatie is geworden. Begrijp goed dat met een peer-to-peer organisatie niet iedereen elkaar ook echt hoeft te kennen of te ontmoeten, veel kan dus anoniem gedaan worden en besloten worden. Dit maakt keuzes maken wel een langzaam proces, het is moeilijk om iemand te overtuigen van een mogelijke verbetering van het netwerk. Het voordeel van dit robuuste digitale geldsysteem is dat we er op kunnen vertrouwen dat de decentrale organisatie die keuzes kan maken niet zo maar het roer om kan gooien.

24/7

Een ander element van Bitcoin, en dit geldt voor alle valuta’s en tokens die alleen digitaal bestaan, is dat het altijd doorwerkt. Er is geen moment waarop je geen transacties kan doen. Het netwerk is altijd online. De markt is altijd geopend. Voor de tijd waarin we leven is dit een heel wenselijk gegeven. Het is altijd ergens overdag en deze digitale geld systemen zijn niet gebonden aan landen of plekken op de wereld. Eigenlijk, wanneer we er over nadenken, is het heel opmerkelijk dat voor veel banken geld dat we in het weekend geen transacties kunnen maken en dat we na 6 uur ’s avonds niet meer kunnen handelen op de beurzen. Dit is naast alle andere dagen dat banken geen transacties verwerken, zoals met feestdagen. Dit is allemaal verleden tijd met een digitaal elektronisch geldsysteem zoals Bitcoin, die is nooit offline, nooit op vakantie, maar altijd aan het werk, en terecht.

Het netwerk is altijd online. De markt is altijd geopend. Ongeacht waar je bent op de wereld.

Beveiliging

Een van de mooiste eigenschappen van Bitcoin is de beveiliging en versleuteling. Door de technologie waardoor bitcoin mogelijk is, namelijk het peer-to-peer transacties goedkeuren en deze opslaan in een archief dat iedereen met elkaar deelt, is het niet mogelijk dit archief zo maar te wijzigen. Als je Bitcoin wilt hacken zul je meer dan 51% van iedereen die een kopie van het archief heeft moeten hacken en aanpassen zodat de meerderheid van het netwerk tegen de minderheid zegt wat de nieuwe stand van zaken is. Dit is ondertussen nagenoeg onmogelijk. Bitcoin is dus geen centraal bedrijf wat te hacken is, want het is decentraal. Er is geen centrale server waar alle bitcoins vandaan komen, er is geen manier om, wanneer je een transactie hebt gemaakt die ongedaan te maken (klinkt enger dan het is). Je kunt met bitcoin niet frauderen want iedereen kan dit gedeelde archief inzien, ook u, op dit moment. Daarnaast zijn transacties ‘anoniem’. Niet volledig, maar er staat bij een transactie geen voor en achternaam, het is niet direct te herleiden naar een persoon, indirect, via via, vaak wel.

Tegen Bitcoin

Er is recentelijk in de media best wat aandacht geweest voor Bitcoin, wat ons betreft terecht. Er zijn ook zeker belangrijke kritiekpunten te benoemendie moeten worden aangepakt om Bitcoin op de lange termijn te laten slagen. Maar met de bovengenoemde voordelen in ons achterhoofd denk ik dat er geen problemen zijn die zo groot en bedreigend zijn dat Bitcoin daarmee tot een slecht idee zal worden bestempeld. En tot nu toe lijkt dat ook niet wat de wereld vind, Bitcoin groeit als kool. Het is goed om toch een aantal van deze problemen en kritieken in context zetten.

Energie verbruik

De meest voorkomende kritiek op Bitcoin is het enorme energie verbruik van het netwerk. Hoe komt dat nou, dat het zo veel energie nodig heeft? Het peer-to-peer netwerk van Bitcoin wordt versleuteld en beveiligd doordat mensen de rekenkracht van een computer gebruiken om rekensommen op te lossen. Wie de rekensom als eerst oplost krijgt een relatief grote beloning en geeft daarmee ook het signaal dat een bepaalde hoeveelheid transacties mogen worden versleuteld en opgeslagen in het gedeelde archief van alle transacties. Maar hoe meer mensen proberen deze som op te lossen, hoe meer rekenkracht er toegewijd is aan het oplossen van deze sommen, hoe moeilijker de sommen worden. Dit is zodat de tijd die het kost om een som op te lossen altijd hetzelfde is. Dit is vooraf bepaald en zo blijft het bitcoin netwerk altijd even snel transacties verwerken, of er nu veel of weinig peers of computers zijn die sommen oplossen. Aangezien Bitcoin snel groeit, en de prijs het erg lucratief maakt om mee te doen met deze berekeningen(en daarmee het netwerk sterker te maken) komen er steeds meer mensen bij die computer-rekenkracht beschikbaar stellen om dit te doen, en dit is wat zo veel energie kost.

Ondertussen begint het gebruik van Bitcoin zo veel als het totale gebruik van landen zoals Denemarken of Oostenrijk aan te nemen. Extreem veel, zou je zeggen. Maar overweeg eerst het volgende.

Zoals ondertussen misschien een beetje begint te dagen is Bitcoin niet gebonden aan landen, grenzen en dus overheden. Bitcoin is daadwerkelijk een elektronisch geldsysteem dat voor de hele wereld toegankelijk is, niet offline kan, niet te hacken is en nooit een reddingsactie zal vereisen zoals we bij traditionele banken hebben gezien. Hoeveel stroom is zo iets waard? Wat ons betreft hoeft energie een dergelijke innovatie niet te beperken. En hoe veel kost het huidige geld systeem ons aan stroom? Tel voor de grap even alle bank vestigingen wereldwijd met al de computers, televisies, lampen, etc. bij elkaar op en vergelijk dat eens met Bitcoin.

Stroom gebruik opzich is niets mis mee, bijna alles gebruikt tegenwoordig stroom. Stroom gebruik neemt ook toe, en zou daar ooit een einde aan komen? Het probleem in het ‘energie argument’ is juist dat veel stroom nog niet duurzaam wordt opgewekt en dat het netwerk van Bitcoin dus ook veel stroom gebruikt dat mogelijk schadelijk voor deze wereld is opgewekt. Wat we veel minder een probleem zouden vinden is wanneer al die energie die dit netwerk nodig heeft duurzaam zou worden opgewekt. Maar wat dit betreft is er, in ieder geval in west Europa, reden voor optimisme. Als we kijken naar de toename van wind en zonne-energie dan kunnen met zekerheid zeggen dat steeds meer energie dat de wereld gebruikt duurzaam is, en dus ook de energie die nodig is om de berekeningen te maken voor Bitcoin. Daarbij komt ook dat de groei in het opwekken van duurzame energie relatief recentelijk pas echt is gaan groeien. Daarom vind ik het nu te vroeg om grote energierijke projecten af te branden omdat ze veel energie zouden gebruiken die waarschijnlijk niet duurzaam is opgewekt. Hou er rekening mee dat het netwerk van Bitcoin snel door kan groeien en vergelijkbare energie nodig heeft van een continent. Mijn tip aan mensen die dit verwerpelijk vinden, kom in actie! Investeer zelf in zonnepanelen, investeer in windenergie, betaal je CO2 tax wanneer je vliegt, etc. Want een betere wereld begint bij..?

Duurzaam energie opwekken draagt bij aan een betere wereld.

Schaalbaarheid & Kosten

Kort nog wat over de schaalbaarheid en kosten van Bitcoin. Op dit moment is het zo dat Bitcoin niet kan functioneren als een wereldwijd elektronisch betaalsysteem. Het netwerk is niet in staat de vraag van zo veel mensen aan te kunnen. Daarbij komt ook dat wanneer er heel veel transacties op hetzelfde moment gedaan moeten worden ook de prijs van een transactie veel te duur wordt. Dit moet worden aangepakt als de visie achter Bitcoin werkelijkheid kan worden. Komt tijd, en hard werken, komt raad. Ik denk dat het netwerk in ontwikkeling is en deze kritiekpunten ter zijner tijd aangepakt zal worden. Bitcoin, blockchain, deze technologie in zijn geheel is nieuw voor iedereen. Er is niemand die alle antwoorden heeft op de uitdagingen van vandaag, maar er zijn veel mensen die er aan werken. Eén voor één worden uitdagingen opgelost en wordt dit nieuwe en spannende digitale peer-to-peer betaalmiddel geoptimaliseerd.

Is bitcoin een positieve verandering voor de wereld?

Om het nog eenmaal op te sommen: decentraal, veiliger, transparant, wereldwijd en altijd beschikbaar. Zijn deze eigenschappen een verbetering op de huidige manier van geldzaken doen? Is dit een positieve verandering ten opzichte van onze huidige financiële dienstverleners? Ja, dat is het. Zie je het niet, maak dan hetzelfde lijstje met de tegenovergestelde waarden en het is meteen duidelijk.

Author: Dirk-Jan Dorr
Gepubliceerd op 11 juni 2018
All rights reserved.

Dit artikel wordt je aangeboden door Phoenix Decentralized Solutions.

 

Over Phoenix Decentralized Solutions

Wij zijn al sinds begin 2014 actief met Cryptocurrencies en Blockchain. Wij maken Blockchain en Crypto simpel, zodat iedereen het kan begrijpen en mee kan doen. Veel mensen hebben wel interesse, maar niet weten waar ze moeten beginnen, bijvoorbeeld met het kopen van bitcoin, ethereum en andere cryptovaluta. Ook laten wij zien hoe de blockchaintechnologie bijdraagt aan een betere wereld. Via crypto meetings, crypto bijeenkomsten, crypto presentaties, blockchain workshops, personal crypto support, crypto blogs, crypto artikelen, de crypto nieuwsbrief en de Phoenix Paradigm Indicator maken wij Blockchain en Crypto toegankelijk en simpel voor iedereen.

© Phoenix Decentralized Solutions

Website https://phoenixdecentralized.com

Follow us on
Twitter: http://bit.ly/PhoenixDSTwitter
Facebook: http://bit.ly/PhoenixDSFacebook
LinkedIn: http://bit.ly/PhoenixDSLinkedIn

Disclaimer: The content and information published in this blog do not constitute a financial, investment, tax, legal or any other professional advice, nor shall they be deemed as a recommendation to buy or to trade with any or all of the aforementioned product units or other services. The information published in this blog shall not be interpreted as an offer to issue or sell, or any invitation to an offer to buy or to trade with any financial instruments, but is intended solely to provide investors with information. Retail clients should seek the assistance of an independent financial or tax advisor prior to making any investment decision.

check out our upcoming events and courses